Figure Skates

skates jackson 150.jpg

Jackson Finesse 150

Sr: $69.99

Jr: $64.99

skates jackson mystique.jpg

Jackson Mystique

Sr: $139.99

Jr: $134.99

skates riedell 114 pearl.jpg

Riedell 114 Pearl

Sr: $109.99

Jr: $94.99

skates riedell 223 stride.png

Riedell 223 Stride

Sr: $249.99

skates jackson softec elite mens.jpg

Jackson Softec Elite

Sr: $129.99

skates jackson 450.jpg

Jackson Finesse 450

Sr: $84.99

Jr: $79.99

skates jackson elle.png

Jackson Elle

Sr: $259.99

skates riedell 119 emerald.jpg

Riedell 119 Emerald

Sr: $149.99

Jr: $139.99

tri grips 1_edited.png

Jackson Softec Tri-Grip

Jr: $79.99

skates jackson excel.jpg

Jackson Excel

Sr: $109.99

Jr: $99.99

skates riedell 118 sparkle.jpeg

Riedell 118 Sparkle

Sr: $84.99

Jr: $79.99

skates riedell 133 diamond.jpg

Riedell 133 Diamond

Sr: $189.99

Jr: $169.99

classics_edited.png

Jackson Softec Classic

Sr: $99.99

Jr: $79.99