Figure Skates

skates jackson 150.jpg

Jackson Finesse 150

Sr: $79.99

Jr: $74.99

skates jackson mystique.jpg

Jackson Mystique

Sr: $149.99

Jr: $144.99

skates riedell 114 pearl.jpg

Riedell 114 Pearl

Sr: $109.99

Jr: $94.99

skates riedell 223 stride.png

Riedell 223 Stride

Sr: $249.99

skates jackson softec elite mens.jpg

Jackson Softec Elite

Sr: $149.99

skates jackson 450.jpg

Jackson Finesse 450

Sr: $94.99

Jr: $89.98

skates jackson elle.png

Jackson Elle

Sr: $269.99

skates riedell 119 emerald.jpg

Riedell 119 Emerald

Sr: $164.99

Jr: $154.99

tri grips 1_edited.png

Jackson Softec Tri-Grip

Jr: $89.99

skates jackson excel.jpg

Jackson Excel

Sr: $119.99

Jr: $109.99

skates riedell 118 sparkle.jpeg

Riedell 118 Sparkle

Sr: $84.99

Jr: $79.99

skates riedell 133 diamond.jpg

Riedell 133 Diamond

Sr: $209.99

Jr: $199.99

classics_edited.png

Jackson Softec Classic

Sr: $109.99

Jr: $89.99